Review จากผู้ใช้จริง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่ทดลองใช้สบู่น้ำผึ้ง Honey Herb Soap

สิวอักเสบยุบลง ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้น

honeyherbsoap_review_v2

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

honeyherbsoap_review_v3

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่ทดลองใช้สบู่น้ำผึ้ง Honey Herb Soap

สิวอักเสบยุบลง ริ้วรอยต่างๆจางลง รูขุมขนกระชับมากยิ่งขึ้น

honeyherbsoap_review_v1

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล