วิธีการชำระเงิน

honeyherbsoap_bank_account01

เลือกธนาคารใดก็ได้(ค่าจัดส่งฟรี, ส่งแบบ EMS ทุกกล่อง)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
ชื่อบัญชี บริษัท ไฟนด์ เอาต์ โซลูชัน จำกัด
เลขที่บัญชี 235-232659-4

ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
ชื่อบัญชี บริษัท ไฟนด์ เอาต์ โซลูชัน จำกัด
เลขที่บัญชี 694-2-10927-8

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
ชื่อบัญชี บริษัท ไฟนด์ เอาต์ โซลูชัน จำกัด
เลขที่บัญชี 043-7-38165-0

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
ชื่อบัญชี บริษัท ไฟนด์ เอาต์ โซลูชัน จำกัด
เลขที่บัญชี 981-8-90767-1

“เมื่อโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โทร.มาแจ้งยัง 082-220-4559 พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า พร้อมระบุเวลาที่ชำระเงิน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ”